Eivind...

Eivind har gått hele veien fra Toshiba-rack på hjul til dit han er i dag hvor anlegget består av kremkomponenter fra ulike produsenter.  Lyden er bare å nyte når du er på besøk. Pr. i dag kommer den fra:

Pre: VTL 7.5 series 2
Effekt: VTL S-400 
CD: dCS Paganini DAC/klokke/transport 
Ht: Forsman VSS 5  
Vinyl: JR Trans Rotor Rondino FMD/Reed 2P/ZYX 4D X/VTL TP 6.5
Kabler: Black Magic EMOTION/Rev mkIISE/Crystal Brigde
Strøm: PS Audio PP Premier, Oyaide F-1e/M-1e 
Rack: B.C.D./Finite E.Master Ref
Rom: DaaD+div.Svanå/Furutech