Pickupen er innretningen på enden av platespillerens arm der stiften følger bevegelsene i platerillen. Denne bevegelsen blir omsatt til elektriske signaler som sendes til en forsterker. De første pickupene hadde direkte mekanisk forbindelse fra stiften til en membran som omsatte lyden direkte til luft uten elektrisk forsterkning. Dette var vanlig på sveivegrammofoner. Lyden ble ofte sendt ut i rommet gjennom en lydtrakt for bedre gjengivelse.

De tidligste elektriske pickupene var krystallinske og ga et sterkt elektrisk signal som trengte lite forsterking, men som ga noe dårlig lydgjengivelse.

Piezoelektriske pickuper utnyttet effekten at bøyingen av en metallplate med forskjellig metall på de to sidene ga et elektrisk signal med rimelig god gjengivelse.

Utover 60-, 70- og 80-tallet var magnetiske pickuper nesten enerådende. Bevegelsene i stiften ble overført enten til magneter som beveger seg i en fast induksjons-spole (MM / moving magnet), eller til en induksjonsspole som beveger seg i forhold til en fastmontert magnet (MC / moving coil). En stereopickup har dobbelt sett med spoler og magneter der det ene settet registrerer bevegelser 45 grader i en retning og det andre settet registrerer bevegelser 45 grader den andre retningen. (Se modulering av lyd i sporet - lenke kommer).

De magnetiske pickupene gir god lydgjengivelse, men den elektriske energien som sendes til forsterkerene er liten. Derfor kreves en ekstra forforsterker for magnetisk pickup i stereoanlegget. Dette var vanlig på eldre stereoanlegg, men på de nyeste forsterkerene er slik forforsterker ofte ikke med siden det er noe sjelden å bruke platespiller. Det finnes likevel slike forforsterkere i handelen for å koble mellom platespiller og forsterker.

Når pickupens stift gnis langs platerillen og det kan være støv tilstede, blir det mye høyfrekvent støy fra stiften som bør dempes i gjengivelsen. En måte å oppnå dette på er å forsterke disse frekvensene i opptaket når platen spilles inn. Ved avspillingen dempes disse frekvensene like mye slik at også støyen fra stiften blir dempet og den innspilte lyden gjengis riktig. De mest lavfrekvente tonene skaper store utslag på stiften, så disse kan dempes under innspillingen og de samme frekvensene blir like mye forsterket etter avspillingen. Disse frekvensjusteringene er fastsatt av RIAA som står for Recording Industry Association of America. Forforsterkerene som settes mellom grammofonen og en vanlig stereoforsterker kalles derfor også en RIAA forsterker.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Grammofon

Merker/produsenter

 

 1. Acoustical Systems (DE)
 2. Acutex
 3. Air Tight
 4. Artisan Audio
 5. Audio-Technica (JP)
 6. Audio Note
 7. Benz Micro (CH)
 8. Blue Angel (South Africa)
 9. Bluelectric (CH)
 10. Brinkmann
 11. Cardas 
 12. Cartridge Man
 13. Clearaudio
 14. Denon
 15. DS Audio (Digital Stream) (JP)
 16. Dynavector
 17. Einstein 
 18. EMT
 19. Garrott Brothers
 20. Goldring
 21. Grado
 22. Jan Allaerts
 23. Koetsu
 24. Kuzma
 25. Linn
 26. London
 27. LSEegineering
 28. Lyra
 29. Miyabi
 30. Miyajima-lab
 31. Music Hall
 32. Nagaoka (JP)
 33. Ortofon (DK)
 34. Phasemation (JP)
 35. Pluto Audio (NL)
 36. Pro-Ject Audio Systems (CZ)
 37. Rega (UK)
 38. Shelter
 39. Shun Mook Acoustics Inc. (US)
 40. Shure
 41. Soundsmith
 42. Stanton 
 43. Sumiko
 44. Transfiguration 
 45. Transrotor
 46. Van den Hul
 47. VAS (Vinyl Audio Science) (US)
 48. ZYX

Endringslogg:
22.07.2013: Jan AllaertsArtisan AudioBrinkmannKuzmaLondon
13.06.2014: Phasemation, Acoustical Systems
17.01.2016: VAS (US), DS Audio (JP)