Her vil du finne oversikter over platespillere og tilbehør mikset med tips og erfaringer fra medlemmene i OVK.

 

1. PLATESPILLERE

2. TONEARMER

3. PICK-UP'er

3. RIAA-TRINN

4. ANNET/TILBEHØR