Oslo VinylKlubb ble etablert av entusiaster i 2008. Klubben består i dag av et tyvetalls medlemmer som møtes jevnlig under sosiale rammer for hygge omkring hi-fi og alt som har å gjøre med vinylplater og vinylrelaterte ting ...pluss litt annet også selvsagt.

Klubben er organisert på en måte som gjør at medlemmene har stor påvirkningskraft i all virksomhet. Allikevel så har klubben valgt å ha en demokratisk valgt formann, kasserer og en sekretær i tillegg til en klubbkomité for å sikre eksistens og kontinuitet. "Årsmøtet" er klubbens øverste myndighet.


Klubbens faste e-postadresser:

formann@oslovinylklubb.net

kasserer@oslovinylklubb.net

medlemsservice@oslovinylklubb.net

redaktor@oslovinylklubb.net