Hensikten med klubben er å skape en sosial ramme rundt vår felles interesse for vinylplater og hifi. Planen har vært å holde medlemstallet på et nivå hvor alle medlemmene kjenner hverandre godt. Vi ønsker å være mer av en vennegjeng enn en klubb eller forening i vanlig forstand. Når det er sagt, så er alle som deler vår interesse for vinyl, og som kommer godt overens med de andre medlemmene i utgangspunktet velkomne som medlemmer.

Akkurat nå har vi på kort tid tatt opp relativt mange nye medlemmer. Enda flere har meldt interesse for å bli med. Dette er selvsagt veldig hyggelig. Vi trives i lag, og det er lett å se for alle som følger med på oslovinylklubb.net og hifisentralen.no. Samtidig som vi gjerne inkluderer andre entusiaster i klubben, er vi nødt til å ta noen grep for å beholde kontroll over utviklingen i medlemsmassen og ta vare på klubbens egenart. 

Vi må ganske enkelt ta en stopp i bakken før vi går videre. Vi har noen tanker og ønsker til eventuelle nye medlemmer.

For det første ønsker vi oss medlemmer som faktisk deltar på en god del av våre helt vanlige felles aktiviteter. Vi har god forståelse for at livet ellers forandrer seg, og at man i perioder har mindre tid til å delta i aktivitetene til OVK. Samtidig synes vi det er på sin plass å minne om at hensikten med medlemskap er å delta på våre felles aktiviteter. Det er ikke meningen å ha medlemmer som dukker opp på f.eks. handlekvelder i platebutikken uten å kjenne de andre medlemmene i klubben. Det viktige for oss er det sosiale fellesskapet, alt annet er underordnet.

For det andre ser vi et behov for å holde tilstrømmingen på et jevnt og lavt nivå. Vi vil rett og slett ha tid til å bli kjent med nye medlemmer etter hvert som de tas opp.

For det tredje har vi et ønske om å holde medlemstallet relativt lavt. Per i dag har vi et årsmøtevedtak om å holde oss på inntil 25 medlemmer. Dette taket er vi i ferd med å nå i dette øyeblikk. 

Vi ser oss derfor dessverre nødt til å si nei til alle nye søknader om medlemskap fra i dag. De søknadene som har kommet inn allerede blir behandlet på vanlig måte. 

Det vil si at søkere inviteres til første månedlige møte på Bare Jazz. Dette gjennomføres siste torsdag i måneden.
Det er mulig at vi vil ta opp nye eller flere medlemmer senere. Men dette blir tidligst aktuelt etter vårt neste årsmøte, som er planlagt til november-desember 2016.